Dimanĉo, 16 majo 2021: Psalmoj 103 (102): 1-2.11-12.19-20ab.

Benu la Eternulon, mia animo; kaj mia tuta estaĵo benu Lian sanktan nomon. Benu la Eternulon, mia animo, kaj ne forgesu ĉiujn liajn bonfarojn. Ĉar kiel la ĉielo estas alte super la tero, tiel granda estas Lia boneco al tiuj, kiuj Lin timas. Tiom kiom la oriento estas de la okcidento, tiel longe li forigis niajn pekojn de ni. La Eternulo fortikigis Sian tronon en la ĉielo, kaj Lia regno regas super ĉiuj. Benu la Eternulon ĉiuj Liaj anĝeloj, potencaj fortuloj, kiuj plenumas Lian ordonon.

Rimarkoj kaj preĝoj