Dimanĉo, 18 aprilo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 24: 35-48.

La disĉiploj de Jesuo rakontis, kio okazis laŭ la vojo, kaj kiel Jesuo estis konata al ili en la disrompado de pano. Dum ili ankoraŭ parolis pri tio, li staris meze de ili, kaj diris al ili: "Paco al vi." Sed ili konsterniĝis kaj teruris kaj pensis, ke ili vidas fantomon. Tiam li diris al ili: "Kial vi maltrankvilas? Kaj kial demandoj aperas en viaj koroj? Rigardu miajn manojn kaj miajn piedojn, ke ĝi estas mi mem. Tuŝu min kaj vidu, ĉar fantomo ne havas karnon kaj ostojn kiel vi povas vidi, ke mi havas. " Kaj dirante tion, li montris al ili siajn manojn kaj piedojn. Dum ili ankoraŭ estis nekredemaj pro ĝojo kaj miris, li demandis ilin, "Ĉu vi havas ion ĉi tie por manĝi?" Ili donis al li pecon da bakita fiŝo; li prenis ĝin kaj manĝis ĝin antaŭ ili. Li diris al ili: Jen miaj vortoj, kiujn mi parolis al vi, dum mi estis ankoraŭ kun vi, ke ĉio skribita pri mi en la leĝo de Moseo kaj en la profetoj kaj psalmoj devas plenumi. Tiam li malfermis iliajn mensojn por kompreni la Skribojn. Kaj li diris al ili: "Tiel estas skribite, ke Mesio suferos kaj releviĝos el la mortintoj en la tria tago kaj ke pento, por la pardono de pekoj, estos predikita en lia nomo al ĉiuj nacioj, komencante de Jerusalem. Vi estas atestantoj de ĉi tiuj aferoj. "

Rimarkoj kaj preĝoj