Dimanĉo, 18 julio 2021: Libro de Jeremio 23: 1-6.

Ve al la paŝtistoj, kiuj erarigas kaj disĵetas la ŝafojn de Mia paŝtejo, diras la Eternulo. Tial tiele diras la Eternulo, Dio de Izrael, kontraŭ la paŝtistoj, kiuj paŝtas Mian popolon: Vi disĵetis Miajn ŝafojn kaj forpelis ilin. Vi ne zorgis pri ili, sed mi zorgos puni viajn malbonajn farojn. Mi mem kolektos la restaĵon de mia grego el ĉiuj landoj, kien Mi pelis ilin, kaj revenigos ilin al ilia herbejo; tie ili kreskos kaj multiĝos. Mi nomumos por ili paŝtistojn, kiuj paŝtos ilin, por ke ili ne plu timu kaj ne tremu; kaj neniu mankos, diras la Eternulo. Jen venos tagoj, diras la Eternulo, kiam Mi starigos justan ŝelon al David; Kiel reĝo li reĝos kaj regos saĝe, li faros justulon kaj juston en la lando. En liaj tagoj Judujo estos savita, Izrael loĝos sendanĝere. Jen la nomo, kiun ili donas al li: "La Eternulo, nia justeco".

Rimarkoj kaj preĝoj