Dimanĉo, 18 oktobro 2020: Psalmoj 96 (95): 1.3.4-5.7-8.9-10a.10c.

Kantu al la Eternulo novan kanton; Kantu al la Eternulo, ĉiuj landoj. Rakontu Lian gloron inter la nacioj; inter ĉiuj popoloj, Liaj mirindaj faroj. Ĉar granda estas la Eternulo kaj tre glorinda; timinda li estas, preter ĉiuj dioj. Ĉar ĉiuj dioj de la nacioj estas nenio, sed la Eternulo kreis la ĉielon. Donu al la Eternulo, gentoj de popoloj, donu al la Eternulo gloron kaj gloron; Gloru la Eternulon pro Lia nomo. Alportu donacojn kaj eniru Liajn kortojn. Adoru la Eternulon en sankta vesto. Tremu antaŭ li, la tuta tero; Diru inter la nacioj: La Eternulo estas reĝo. Li firmigis la mondon, ne kortuŝiĝu; Li regas la popolojn kun justeco. Diru inter la nacioj: La Eternulo estas reĝo. Li firmigis la mondon, ne kortuŝiĝu; Li regas la popolojn kun justeco.

Rimarkoj kaj preĝoj