Dimanĉo, 19 aprilo 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 20: 19-31.

En la vespero de tiu unua tago de la semajno, kiam la pordoj estis ŝlositaj, kie la disĉiploj estis, pro timo kontraŭ la Judoj, Jesuo venis kaj stariĝis inter ili kaj diris al ili: "Paco estu kun vi." Dirinte tion, li montris al ili siajn manojn kaj sian flankon. La disĉiploj ĝojis, kiam ili vidis la Sinjoron. Kaj Jesuo diris al ili: "Paco estu kun vi. Kiel la Patro min sendis, tial mi sendas vin". Kaj dirinte tion, li spiris sur ilin kaj diris al ili: Akceptu la sanktan Spiriton. Kiuj pekoj, kiujn vi pardonas, estas pardonitaj al ili, kaj kies pekojn vi konservas. Tomaso, nomata Didimo, unu el la Dek du, ne estis kun ili kiam Jesuo venis. Kaj la aliaj disĉiploj diris al li: "Ni vidis la Sinjoron." Sed li diris al ili, "Se mi ne vidos la markon de la ungoj en liaj manoj kaj metas mian fingron en la najlotukojn kaj enmetos mian manon al lia flanko, mi ne kredos." Semajnon poste liaj disĉiploj estis denove interne kaj Tomaso estis kun ili. Jesuo venis, kvankam la pordoj estis ŝlositaj, kaj staris meze kaj diris: "Paco estu kun vi." Tiam li diris al Tomaso: "Metu vian fingron ĉi tien kaj vidu miajn manojn, kaj alportu vian manon kaj metu ĝin en mian flankon, kaj ne kredu, sed kredu." Tomaso respondis kaj diris al li: "Mia Sinjoro kaj mia Dio!" Jesuo diris al li: "Ĉu vi venis por kredi, ĉar vi min vidis? Feliĉaj estas tiuj, kiuj ne vidis kaj kredis." Nun Jesuo faris multajn aliajn signojn en la ĉeesto de (liaj) disĉiploj, kiuj ne estas skribitaj en ĉi tiu libro. Sed ĉi tiuj estas skribitaj, ke vi eble (venos) kredi, ke Jesuo estas la Mesio, la Filo de Dio, kaj ke per ĉi tiu kredo vi eble havos vivon en lia nomo.

Rimarkoj kaj preĝoj