Dimanĉo, 19 januaro 2020: Unua Letero al la Korintanoj 1: 1-3.

Paŭlo, vokita esti apostolo de Kristo Jesuo laŭ la volo de Dio, kaj nia frato Sostene, al la preĝejo de Dio, kiu estas en Korinto, al vi, kiuj estis sanktigitaj en Kristo Jesuo, vokitaj esti sanktaj, kun ĉiuj ĉie kiuj vokas la nomon de nia Sinjoro Jesuo Kristo, sian Sinjoron kaj nian. Graco al vi kaj paco de Dio, nia Patro kaj de la Sinjoro Jesuo Kristo.

Rimarkoj kaj preĝoj