Dimanĉo, 20 decembro 2020: dua libro de Samuel 7: 1-5.8b-12.14a.16.

Kiam la reĝo David ekloĝis en sia palaco, kaj la Eternulo donis al li ripozon de ĉiuj liaj malamikoj, li diris al la profeto Natan: Jen mi loĝas en cedra domo, dum la kesto de Dio loĝas en tendo. ! " Natan respondis al la reĝo: "Iru, faru ĉion, kion vi intencas, ĉar la Eternulo estas kun vi." Sed en tiu nokto la Eternulo ekparolis al Natan, kaj diris: "Iru, diru al mia servanto David: Tiele diras la Eternulo: Ĉu vi konstruos al mi domon por loĝi en mi?" Kaj nun diru al mia servanto David: La Eternulo de gastigantoj havas ĉi tion por diri: Estis mi, kiu prenis vin de la paŝtejo kaj de la prizorgado de la ŝafaro por esti estro de mia popolo Izrael. Mi estis kun vi kien ajn vi iris, kaj Mi ekstermis ĉiujn viajn malamikojn antaŭ vi. Kaj Mi famigos vin kiel la granduloj de la tero. Mi aranĝos lokon por mia popolo Izrael; Mi plantos ilin, por ke ili loĝu sur sia loko sen plia ĝeno. Kaj la malvirtuloj ne plu premos ilin kiel antaŭe, de la tempo, kiam mi unue nomumis juĝistojn super Mia popolo Izrael. Mi ripozigos vin de ĉiuj viaj malamikoj. Kaj la Eternulo malkaŝas al vi, ke li starigos domon por vi. Kaj kiam venos via tempo kaj vi ripozos kun viaj prapatroj, Mi starigos vian heredanton post vi, elkreskintan el viaj lumboj, kaj Mi fortigos lian regnon. Mi estos al li patro, kaj li estos al mi filo. Kaj se li agos malbone, mi korektos lin per homa vergo kaj per homaj punoj; Via domo kaj via regno restos eterne antaŭ mi; via trono restos eterna. '"

Rimarkoj kaj preĝoj