Dimanĉo, 20 decembro 2020: Psalmoj 89 (88): 2-3.4-5.27.29.

La favorojn de la Eternulo mi kantos eterne; de ĉiuj generacioj mia buŝo proklamos vian fidelecon. Ĉar vi diris: "Mia boneco estas fortikigita por ĉiam"; en la ĉielo vi konfirmis vian fidelecon. "Mi faris interligon kun mia elektito, mi ĵuris al mia servanto David; mi ĵuris al mia servanto David: eterne Mi konfirmos vian idaron kaj fortikigos vian tronon por ĉiuj generacioj." "Li diros pri mi: Vi estas mia patro, mia Dio, la Roko, mia savanto." Por ĉiam mi konservos mian bonecon al li, kaj mia interligo kun li restas firma. "

Rimarkoj kaj preĝoj