Dimanĉo, 20 septembro 2020: Letero al Filipianoj 1: 20c-24.27a.

Mia fervora atendo kaj espero estas, ke mi neniel hontigos min, sed ke kun ĉiu aŭdaco, nun kiel ĉiam, Kristo grandiĝos en mia korpo, ĉu per vivo, ĉu per morto. Ĉar por mi la vivo estas Kristo, kaj la morto estas gajno. Se mi daŭros vivi en la karno, tio signifas fruktodonan laboron por mi. Kaj mi ne scias, kiun mi elektos. Mi estas kaptita inter la du. Mi sopiras forlasi ĉi tiun vivon kaj esti kun Kristo, (ĉar) tio estas multe pli bona. Tamen ke mi restas (en) la karno estas pli necesa por via profito. Nur kondutu vin laŭ maniero inda je la evangelio de Kristo, por ke, ĉu mi venas kaj vidas vin aŭ forestas, mi aŭdos novaĵojn pri vi, ke vi staras firme en unu spirito, kun unu menso luktanta kune por fido de la evangelio,

Rimarkoj kaj preĝoj