Dimanĉo, 21 novembro 2021 : Libro de Revelacio 1:5-8.

Jesuo Kristo estas la fidela atestanto, la unuenaskito de la mortintoj kaj reganto de la reĝoj de la tero. Al Tiu, kiu nin amas kaj nin liberigis de niaj pekoj per sia sango, kiu faris nin regno, pastroj por sia Dio kaj Patro, al li estu gloro kaj potenco por ĉiam (kaj eterne). Amen. Jen li venas meze de la nuboj, kaj ĉiu okulo lin vidos, eĉ tiuj, kiuj lin trapikis. Pri li priploros ĉiuj popoloj de la tero. Jes. Amen. "Mi estas la Alfa kaj la Omega," diras la Sinjoro, la Eternulo, "tiu, kiu estas kaj kiu estis kaj kiu venos, la ĉiopova."

Rimarkoj kaj preĝoj