Dimanĉo, 22 aŭgusto 2021: Libro de Josuo 24: 1-2a.15-17.18b.

Josuo kunvenigis ĉiujn tribojn de Izrael en Ŝeememon, kaj alvokis iliajn pliaĝulojn, estrojn, juĝistojn, kaj oficistojn. Kiam ili staris en vicoj antaŭ Dio, Josuo alparolis la tutan popolon: "Tiele diras la Eternulo, Dio de Izrael: Antaŭe viaj patroj, ĝis Terah, patro de Abraham kaj Nahororo, loĝis trans la Rivero kaj servis aliajn diojn. Se ne plaĉas al vi servi al la Eternulo, tiam decidu al kiu vi servos, al la dioj, kiujn viaj patroj servis transe de la Rivero aŭ al la dioj de la Amoridoj, en kies lando vi loĝas. SINJORO. " Sed la popolo respondis: For de ni forlasi la Eternulon por la servado de aliaj dioj! Ĉar la Eternulo, nia Dio, elkondukis nin kaj niajn patrojn el la lando Egipta, el lando Egipta. sklaveco. Li faris tiujn grandajn miraklojn antaŭ niaj okuloj kaj protektis nin dum nia tuta vojaĝo kaj inter ĉiuj popoloj, tra kiuj ni pasis. Ĉe nia proksimiĝo la Eternulo forpelis (ĉiujn popolojn, inkluzive) la Amoridojn, kiuj loĝis en la lando. Tial ni ankaŭ servos la Eternulon, ĉar Li estas nia Dio.

Rimarkoj kaj preĝoj