Dimanĉo, 22 aŭgusto 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 6: 60-69.

Multaj el la disĉiploj de Jesuo, kiuj aŭskultis, diris: "Ĉi tiu diro estas malfacila; kiu povas ĝin akcepti?" Ĉar Jesuo sciis, ke liaj disĉiploj murmuras pri tio, li diris al ili: "Ĉu tio ŝokas vin? Kaj se vi vidus la Filon de homo supreniranta tien, kie li antaŭe estis? La spirito donas vivon, dum la karno. ne utilas. La vortoj, kiujn mi parolis al vi, estas spirito kaj vivo. Sed estas iuj el vi, kiuj ne kredas. " Jesuo de la komenco konis tiujn, kiuj ne kredos kaj tiun, kiu perfidos lin. Kaj li diris: "Pro tio mi diris al vi, ke neniu povas veni al mi, se tio ne estas donita al li de mia Patro." Rezulte de tio, multaj (el) liaj disĉiploj revenis al sia antaŭa vivmaniero kaj ne plu akompanis lin. Jesuo tiam diris al la Dek du: "Ĉu vi ankaŭ volas foriri?" Simon Petro respondis al li: "Majstro, al kiu ni iru? Vi havas la vortojn de eterna vivo. Ni ekkredis kaj estas konvinkitaj, ke vi estas la Sanktulo de Dio."

Rimarkoj kaj preĝoj