Dimanĉo, 22 novembro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 25: 31-46.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Kiam la Filo de homo venos en sia gloro, kaj ĉiuj anĝeloj kun li, li sidos sur sia glora trono, kaj ĉiuj nacioj kunvenos antaŭ li. Kaj li apartigos ilin unu de la alia. , kiel paŝtisto apartigas la ŝafojn de la kaproj. Li metos la ŝafojn dekstre de li kaj la kaprojn maldekstre. Tiam la reĝo diros al tiuj, kiuj staras dekstre de li: Venu, vi, kiuj estas benitaj de mia Patro. Heredu la regno preparita por vi ekde la fondo de la mondo. Ĉar mi malsatis kaj vi donis al mi manĝaĵon, mi soifis kaj vi donis al mi trinki, fremdulo kaj vi bonvenigis min, nuda kaj vi vestis min, malsana kaj vi zorgis pri mi, en malliberejo kaj vi vizitis min. ' Tiam la justuloj respondos al li kaj diros: Sinjoro, kiam ni vidis vin malsata kaj manĝigis vin, aŭ soifanta kaj donis al vi trinki? Kiam ni vidis vin fremdulo kaj bonvenigis vin, aŭ nuda kaj vestis vin? Kiam ni vidis ĉu vi estas malsana aŭ en malliberejo, kaj vizitas vin? ' Kaj la reĝo respondos al ili: Amen, mi diras al vi: Ĉion, kion vi faris por unu el ĉi tiuj miaj plej malgrandaj fratoj, vi faris por mi. Tiam li diros al siaj maldekstraj: Foriru de mi, vi malbenita, en la eternan fajron preparitan por la diablo kaj liaj anĝeloj. Ĉar mi malsatis kaj vi ne donis al mi manĝaĵon, mi soifis kaj vi ne donis al mi trinki , fremdulo kaj vi donis al mi neniun bonvenon, nuda kaj vi donis al mi neniun veston, malsana kaj en malliberejo, kaj vi ne zorgis pri mi. ' Tiam ili respondos kaj diros: Sinjoro, kiam ni vidis vin malsata aŭ soifa aŭ fremdulo aŭ nuda aŭ malsana aŭ en malliberejo kaj ne servanta al viaj bezonoj? Li respondos al ili: "Vere, mi diras al vi, kion vi ne faris por unu el ĉi tiuj plej malgrandaj, vi ne faris por mi." Kaj ĉi tiuj iros al eterna puno, sed la justuloj al eterna vivo. "

Rimarkoj kaj preĝoj