Dimanĉo, 22 novembro 2020: Unua Letero al Korintanoj 15: 20-26.28.

Fratoj kaj fratinoj: Kristo releviĝis el la mortintoj, la unuaaĵo de tiuj, kiuj endormiĝis. Ĉar ĉar la morto venis per homo, la reviviĝo de la mortintoj venis ankaŭ per homo. Ĉar same kiel en Adamo ĉiuj mortas, tiel same ankaŭ en Kristo ĉiuj vivos, sed ĉiu en taŭga ordo: Kristo la unuaaĵo; poste, ĉe lia alveno, tiuj, kiuj apartenas al Kristo; tiam venos la fino, kiam li transdonos la regnon al sia Dio kaj Patro, kiam li detruos ĉiun suverenecon kaj ĉiun aŭtoritaton kaj potencon. Ĉar li devas regi, ĝis li metos ĉiujn siajn malamikojn sub siajn piedojn. La lasta detruota malamiko estas la morto; Kiam ĉio estos submetita al li, tiam la Filo mem estos ankaŭ submetita al tiu, kiu submetis ĉion al li, por ke Dio estu ĉio en ĉio.

Rimarkoj kaj preĝoj