Dimanĉo, 23 majo 2021: Agoj de la Apostoloj 2: 1-11.

Kiam la tempo de Pentekosto plenumiĝis, ili ĉiuj estis samloke kune. Kaj subite venis de la ĉielo bruo kiel forta veturanta vento, kaj ĝi plenigis la tutan domon, en kiu ili estis. Tiam aperis al ili langoj kvazaŭ fajraj, kiuj disiĝis kaj ripozis sur ĉiu el ili. Kaj ili ĉiuj pleniĝis de la Sankta Spirito kaj komencis paroli per diversaj lingvoj, kiel la Spirito ebligis al ili proklami. Nun estis fidelaj Judoj el ĉiuj nacioj sub ĉielo loĝantaj en Jerusalem. Je ĉi tiu sono, ili kolektiĝis en granda homamaso, sed ili konfuziĝis, ĉar ĉiu aŭdis ilin paroli en sia propra lingvo. Ili miregis, kaj kun miro ili demandis: "Ĉu ĉiuj ĉi tiuj homoj, kiuj parolas, ne estas galileanoj? Kiel do ĉiu el ni aŭdas ilin en sia propra gepatra lingvo? Ni estas partoj, medoj kaj elamidoj, loĝantoj de Mezopotamio, Judujo kaj Kapadokio, Pontuso kaj Azio, Frigio kaj Panfilio, Egiptujo kaj la distriktoj de Libio proksime al Kireno, same kiel vojaĝantoj de Romo, kaj judoj kaj konvertitoj al judismo, kretanoj kaj araboj, tamen ni aŭdas ilin paroli en niaj propraj lingvoj pri la potencaj agoj. de Dio. "

Rimarkoj kaj preĝoj