Dimanĉo, 23 majo 2021: Letero al la Galatoj 5: 16-25.

Mi diras do: vivu per la Spirito kaj vi certe ne kontentigos la deziron de la karno. Ĉar la karno havas dezirojn kontraŭ la Spirito kaj la Spirito kontraŭ la karno; ĉi tiuj kontraŭas unu la alian, por ke vi ne faru tion, kion vi volas. Sed se vi estas gvidata de la Spirito, vi ne estas sub la leĝo. Nun la karnaj faroj estas evidentaj: malmoraleco, malpureco, malĉasteco, fetiĉkulto, sorĉado, malamoj, rivaleco, ĵaluzo, kolereksplodoj, egoismaj agoj, malkonsentoj, frakcioj, okazoj de envio, drinkadaj atakoj, orgioj kaj similaj. Mi avertas vin, kiel mi avertis vin antaŭe, ke tiuj, kiuj faras tiajn aferojn, ne heredos la regnon de Dio. Kontraŭe, la frukto de la Spirito estas amo, ĝojo, paco, pacienco, bonkoreco, malavareco, fideleco, mildeco, sinregado. Kontraŭ tiaj ne ekzistas leĝo. Nun tiuj, kiuj apartenas al Kristo (Jesuo) krucumis sian karnon per ĝiaj pasioj kaj deziroj. Se ni vivas en la Spirito, ni sekvu ankaŭ la Spiriton.

Rimarkoj kaj preĝoj