Dimanĉo, 24 oktobro 2021 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 10:46-52.

Dum Jesuo foriris de Jeriĥo kun siaj disĉiploj kaj granda homamaso, Bartimeo, blindulo, filo de Timeo, sidis apud la vojo almozpetante. Aŭdinte, ke estas Jesuo la Nazaretano, li ekkriis kaj diris: "Jesuo, filo de David, kompatu min." Kaj multaj admonis lin, dirante, ke li silentu. Sed li des pli vokis:Filo de David, kompatu min. Jesuo haltis kaj diris:Voku lin. Kaj ili vokis la blindulon, dirante al li:Kuraĝu; leviĝu, li vokas vin. Li flankenĵetis sian mantelon, ekstaris kaj venis al Jesuo. Jesuo respondis al li:Kion vi volas, ke mi faru por vi? La blindulo respondis al li: "Majstro, mi volas vidi." Jesuo diris al li: "Iru; via fido vin savis." Tuj li ricevis vidpovon kaj sekvis lin survoje.

Rimarkoj kaj preĝoj