Dimanĉo, 25 julio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 6: 1-15.

Jesuo iris trans la Galilean Maron. Granda homamaso sekvis lin, ĉar ili vidis la signojn, kiujn li faris ĉe la malsanuloj. Jesuo supreniris sur la monton, kaj tie li sidiĝis kun siaj disĉiploj. La juda Paska festo estis proksima. Kiam Jesuo levis la okulojn kaj vidis, ke granda homamaso venas al li, li diris al Filipo: "Kie ni povas aĉeti sufiĉan manĝaĵon, por ke ili manĝu?" Li diris ĉi tion por testi lin, ĉar li mem sciis, kion li faros. Filipo respondis al li, "Du cent tagoj da manĝaĵa salajro ne sufiĉus por ke ĉiu el ili havu iomete (iom)." Unu el liaj disĉiploj, Andreo, la frato de Simon Petro, diris al li: Estas knabo ĉi tie, kiu havas kvin hordeajn panojn kaj du fiŝojn; sed kiel utilas ĉi tiuj por tiom multaj? Jesuo diris: "Demandu la homojn." Nun estis multe da herbo en tiu loko. Do la viroj kuŝis, ĉirkaŭ kvin mil. Tiam Jesuo prenis la panojn, dankis kaj disdonis ilin al tiuj, kiuj kuŝis, kaj ankaŭ tiom da fiŝoj, kiom ili volis. Kiam ili satiĝis, li diris al siaj disĉiploj: "Kolektu la postlasitajn fragmentojn, por ke nenio malŝparu." Do ili kolektis ilin, kaj plenigis dek du vimenajn korbojn per fragmentoj el la kvin hordeaj panoj, kiuj estis pli ol ili ne povis manĝi. Kiam la homoj vidis la signon, kiun li faris, ili diris: "Ĉi tiu estas vere la Profeto, tiu, kiu devas veni en la mondon." Ĉar Jesuo sciis, ke ili venos kaj forkondukos lin por fari lin reĝo, li retiriĝis sola sur la monton.

Rimarkoj kaj preĝoj