Dimanĉo, 25 oktobro 2020: Eliro-Libro 22: 20-26.

Tiele diras la Eternulo: Ne premu nek premu fremdulon, ĉar vi iam estis fremduloj en la lando Egipta; ne faru maljustaĵon al iu vidvino aŭ al orfo. Se iam vi faros ilin maljustaj kaj ili krios al mi, aŭskultu ilian kriadon: ekflamos Mia kolero, kaj Mi mortigos vin per glavo; tiam viaj edzinoj estos vidvinoj kaj orfoj de viaj infanoj. Se vi pruntedonos monon al unu el viaj malriĉaj najbaroj inter mia popolo, vi ne devas. agu kiel rabisto al li, postulante de li intereson. Se vi prenas la mantelon de via najbaro kiel garantiaĵon, vi redonu ĝin al li antaŭ la sunsubiro; ĉar ĉi tiu lia mantelo estas la sola kovrilo, kiun li havas por sia korpo. Kion alian li havas? por dormi? Se li krios al mi, mi aŭdos lin; ĉar mi kompatas. "

Rimarkoj kaj preĝoj