Dimanĉo, 26 januaro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 4: 12-23.

Kiam Jesuo aŭdis, ke Johano estis arestita, li retiriĝis en Galileon. Li foriris el Nazaret kaj iris loĝi en Kapernaum apud la maro, en la regiono de Zebulun kaj Naftali, por ke plenumiĝu tio, kio estis dirita per la profeto Jesaja: Lando Zebulun kaj lando Naftali, vojo al la maro, preter la Jordanio, Galileo de la nacianoj, la homoj, kiuj sidas en mallumo, vidis grandan lumon, sur tiuj, loĝantaj en lando, ombrita per morto-lumo, estiĝis. "De tiam, Jesuo komencis prediki kaj diri:" Pentu, ĉar la La regno de la ĉielo alproksimiĝis. "Dum li marŝis apud la Galilea Maro, li vidis du fratojn, Simonon, kiu estas nomata Petro, kaj lian fraton Andreon, ĵetantajn reton en la maron. Ili diris al ili, "Venu post mi, kaj mi igos vin fiŝkaptistoj." Ili tuj forlasis siajn retojn kaj sekvis lin. Li iradis de tie kaj vidis aliajn du fratojn, Jakobon, filon de Zebedeo, kaj lian fraton Johanon. en boato, kun ilia patro Zebedee, riparante siajn retojn, li vokis ilin, kaj tuj ili forlasis sian boaton ilia patro kaj sekvis lin. Li ĉirkaŭiris la tutan Galileon, instruante en iliaj sinagogoj, proklamante la evangelion de la regno kaj kuracante ĉiun malsanon kaj malsanon inter la homoj.

Rimarkoj kaj preĝoj