Dimanĉo, 26 septembro 2021: Letero de Jakobo 5: 1-6.

Venu nun, riĉulo, ploru kaj ploru pri viaj baldaŭaj mizeroj. Via riĉeco putriĝis, viaj vestoj fariĝis tineoj, viaj oroj kaj arĝentoj putriĝis, kaj tiu korodo estos atesto kontraŭ vi; ĝi ekstermos vian karnon kiel fajro. Vi konservis trezoron dum la lastaj tagoj. Jen la salajro, kiun vi rifuzis al la laboristoj, kiuj rikoltis viajn kampojn, laŭte krias, kaj la krioj de la rikoltistoj atingis la orelojn de la Eternulo Cebaot. Vi vivis sur la tero kun lukso kaj plezuro; vi grasigis viajn korojn por la tago de buĉado. Vi kondamnis; vi mortigis la justulon; li ne kontraŭas vin.

Rimarkoj kaj preĝoj