Dimanĉo, 26 septembro 2021: Nombroj 11: 25-29.

Kaj la Eternulo malsupreniris en la nubon, kaj parolis al li. Preninte iom da la spirito, kiu estis sur Moseo, li donis ĝin al la sepdek pliaĝuloj; kaj kiam la spirito ripozis sur ilin, ili profetis. Nun du viroj, unu nomata Eldad kaj la alia Medad, ne estis en la kunveno, sed estis lasitaj en la tendaro. Ankaŭ ili estis sur la listo, sed ne eliris al la tendo; tamen la spirito ripozis sur ili, kaj ili profetis en la tendaro. Do, kiam junulo rapide diris al Moseo: "Eldad kaj Medad profetas en la tendaro", Josuo, filo de Nun, kiu de sia junaĝo estis helpanto de Moseo, diris: "Moseo, mia sinjoro, ĉesigu ilin." Sed Moseo respondis al li: "Ĉu vi ĵaluzas pro mi? Ĉu la tuta popolo de la Eternulo estus profetoj? Ke la Eternulo donu Sian spiriton al ĉiuj?"

Rimarkoj kaj preĝoj