Dimanĉo, 26 septembro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 9: 38-43.45.47-48.

Johano diris al Jesuo: "Majstro, ni vidis iun forpelantan demonojn en via nomo, kaj ni provis malhelpi lin, ĉar li ne sekvas nin." Jesuo respondis: "Ne malhelpu lin. Estas neniu, kiu faras mirindan faron en mia nomo, kiu povas samtempe paroli malbone pri mi. Ĉar kiu ne estas kontraŭ ni, tiu estas por ni. Kiu donas al vi tason da akvo. trinki, ĉar vi apartenas al Kristo, vere, mi diras al vi, certe ne perdos lian rekompencon. Kiu kaŭzas pekon de iu el ĉi tiuj etuloj, kiuj kredas (en mi), estus pli bone por li, se oni metus grandan muelŝtonon. ĉirkaŭ lia kolo kaj li estis ĵetita en la maron. Se via mano kaŭzas vin pekon, detranĉu ĝin. Estas pli bone por vi eniri en vivon kripligita ol per du manoj iri en Gehenan, en la neestingeblan fajron. Kaj se via piedo kaŭzas vin pekon, detranĉu ĝin. Estas pli bone por vi eniri en vivon kriplan ol per du piedoj esti ĵetita en Gehenan. Kaj se via okulo kaŭzas vin pekon, elŝiru ĝin. Pli bone estas ke vi eniru en la regno de Dio per unu okulo ol per du okuloj por esti ĵetita en Gehenan, kie 'ilia vermo ne mortas, kaj la fajro ne estingiĝas' ".

Rimarkoj kaj preĝoj