Dimanĉo, 27 decembro 2020: Letero al la Hebreoj 11: 8.11-12.17-19.

Per la fido Abraham obeis, kiam li estis vokita eliri al loko, kiun li ricevis kiel heredaĵon; li eliris, ne sciante kien li devas iri. Per fido li ricevis povon generi, kvankam li preterpasis la normalan aĝon – kaj Sara mem estis senfrukta – ĉar li pensis, ke tiu, kiu promesis, estas fidinda. Tiel estis, ke venis de unu viro, mem tiel bona kiel mortinta, posteuloj tiel multaj kiel la steloj sur la ĉielo kaj sennombraj kiel la sabloj sur la marbordo. Per la fido Abraham, provite, oferis Isaakon, kaj tiu, kiu ricevis la promesojn, estis preta oferi sian solan filon, pri kiu estis dirite: Per Isaak idoj portos vian nomon. Li rezonis, ke Dio povis levi eĉ el la mortintoj, kaj li ricevis Isaak reen kiel simbolo.

Rimarkoj kaj preĝoj