Dimanĉo, 29 aŭgusto 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 7: 1-8.14-15.21-23.

Kiam la Fariseoj kun iuj skribistoj, venintaj el Jerusalemo, kolektiĝis ĉirkaŭ Jesuo, ili rimarkis, ke iuj el liaj disĉiploj manĝis siajn manĝojn kun malpuraj manoj, tio estas nelavitaj. (Por la Fariseoj kaj, fakte, ĉiuj Judoj, ne manĝas sen zorge lavi siajn manojn, konservante la tradicion de la pliaĝuloj. Kaj veninte de la foirejo, ili ne manĝas sen sin purigi. Kaj estas multaj aliaj aferoj, kiujn ili faras). tradicie observis la purigon de tasoj kaj kruĉoj kaj kaldronoj kaj litoj.) Do la Fariseoj kaj skribistoj demandis lin, "Kial viaj disĉiploj ne sekvas la tradicion de la pliaĝuloj, sed anstataŭe manĝas manĝon kun malpuraj manoj?" Li respondis: "Bone Jesaja profetis pri vi hipokrituloj, kiel estas skribite: 'Ĉi tiu popolo honoras min per siaj lipoj, sed iliaj koroj estas malproksime de mi; Vane ili adoras min, instruante kiel doktrinoj homajn ordonojn.' Vi ignoras la ordonon de Dio, sed alkroĉiĝas al homa tradicio. " Li alvokis la homamason denove kaj diris al ili: "Aŭskultu min, ĉiuj, kaj komprenu. Nenio, kio eniras de ekstere, povas malpurigi tiun homon; sed la aferoj, kiuj eliras el interne, estas tio, kio malpurigas." El interne de homoj, el iliaj koroj, venas malbonaj pensoj, malĉasteco, ŝtelo, murdo, adulto, avideco, malico, trompo, malĉasteco, envio, blasfemo, aroganteco, malsaĝeco. Ĉiuj ĉi tiuj malbonoj venas de interne kaj malpurigas. "

Rimarkoj kaj preĝoj