Dimanĉo, 29 novembro 2020: Libro de Jesaja 63: 16b-17.19b.64: 2b-7.

ĉar vi estas nia patro. Se Abraham ne konus nin kaj Izrael ne agnoskus nin, Vi, ho Eternulo, estas nia patro, nia Liberiganto, kiun vi nomas por ĉiam. Kial Vi lasas nin vagi, ho Eternulo, de Viaj vojoj, kaj obstinigi niajn korojn, por ke ni ne timu Vin? Revenu pro viaj servantoj, la triboj de via heredaĵo. Tro longe ni similas al tiuj, kiujn vi ne regas, kiuj ne portas vian nomon. Ho, se vi disŝirus la ĉielon kaj malsuprenirus, kun la montoj tremantaj antaŭ vi, Dum vi farus mirindajn farojn, kiujn ni ne povus esperi, Dum vi farus mirindajn farojn, kiujn ni ne povus esperi, tiajn, kiajn ili ne aŭdis pri de malnova. Neniu orelo iam aŭdis, neniu okulo vidis, iun Dion krom Vi farante tiajn farojn por tiuj, kiuj atendas lin. Ĉu vi povus renkonti nin agante ĝuste, ke ni atentus vin laŭ niaj manieroj! Jen vi koleras kaj ni pekas; ni ĉiuj fariĝis kiel malpuraj homoj, ĉiuj niaj bonaj agoj estas kiel poluitaj ĉifonoj; Ni ĉiuj velkis kiel folioj, kaj nia kulpo forportas nin kiel la vento. Neniu vokas vian nomon, kiu vekas sin mem, por alkroĉiĝi al vi; Ĉar Vi kaŝis Vian vizaĝon antaŭ ni kaj transdonis nin al nia kulpo. Tamen, ho Eternulo, Vi estas nia patro; ni estas la argilo kaj vi la potisto: ni ĉiuj estas la laboro de viaj manoj.

Rimarkoj kaj preĝoj