Dimanĉo, 29 septembro 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 16: 19-31.

Jesuo diris al la Fariseoj: "Estis riĉulo, kiu vestis sin per purpuraj vestoj kaj bisino kaj vespermanĝis somere ĉiutage. Kaj kuŝanta ĉe lia pordo estis malriĉulo nomata Lazaro, kovrita de ploroj, kiu volonte estus manĝinta sian plenigon de la ĉifonoj, kiuj falis de la tablo de la riĉulo, hundoj eĉ kutimis veni, kaj lidi siajn ulcerojn.Kiam la kompatindulo mortis, li estis forportita de anĝeloj al la sino de Abraham.La riĉulo ankaŭ mortis kaj estis entombigita, kaj de la. netherworld, kie li turmentis, li levis la okulojn kaj vidis Abrahamon malproksime kaj Lazaron ĉe sia flanko.Kaj li kriis: Patro Abraham, kompatu min. Sendu Lazaron, ke li trempu la pinton de la fingro en akvon kaj malvarmu. mia lango, ĉar mi suferas turmentojn en ĉi tiuj flamoj. ' Abraham respondis: "Filo mia, memoru, ke vi ricevis tion, kio estis bona dum via vivo, dum Lazaro ankaŭ ricevis tion, kio estis malbona; sed nun li estas konsolita, kvankam vi turmentas vin. Cetere, inter ni kaj vi estas kreita granda ĉanto. iu ajn transirante, kiu eble dezirus iri de nia flanko al via aŭ de via flanko al la nia. " Kaj li diris: Mi petas vin, patro, sendu lin en la domon de mia patro, ĉar mi havas kvin fratojn, por ke li avertu ilin, por ke ankaŭ ili ne venu al ĉi tiu loko de turmento. Sed Abraham respondis: Ili havas Moseon kaj la profetojn. Ili aŭskultu ilin. Li diris, "Ho ne, patro Abraham, sed se iu el la mortintoj iras al ili, ili pentos." Kaj Abraham diris: Se ili ne aŭskultos Moseon kaj la profetojn, ili ne konvinkiĝos, se iu resurektiĝos el la mortintoj.

Rimarkoj kaj preĝoj