Dimanĉo, 30 majo 2021: Psalmoj 33 (32): 4-5.6.9.18-19.20.22.

Vertikala estas la vorto de la Eternulo, kaj ĉiuj Liaj faroj estas fidindaj. Kaj ĉiuj liaj verkoj estas fidindaj. Li amas justecon kaj rajton; de la boneco de la Eternulo la tero estas plena. Per la vorto de la Eternulo estiĝis la ĉielo; Per la spiro de lia buŝo ilia tuta gastiganto. Ĉar li parolis, kaj ĝi fariĝis; Li ordonis, kaj ĝi elstaris. Vidu, la okuloj de la Eternulo estas turnitaj al tiuj, kiuj Lin timas, al tiuj, kiuj esperas Lian bonecon; Sed vidu, la okuloj de la Eternulo estas al tiuj, kiuj Lin timas, Al tiuj, kiuj esperas Lian bonecon, Por savi ilin de la morto kaj gardu ilin malgraŭ malsato. Nia animo atendas la Eternulon, kiu estas nia helpo kaj nia ŝildo, Via favorkoreco, ho Eternulo, estu sur ni, kiuj esperis al vi.

Rimarkoj kaj preĝoj