Dimanĉo, 30 majo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 28: 16-20.

La dek unu disĉiploj iris al Galileo, sur la monton, al kiu Jesuo ordonis al ili. Vidinte lin, ili adorkliniĝis, sed ili dubis. Tiam Jesuo alproksimiĝis kaj diris al ili: "Ĉiu potenco en la ĉielo kaj sur la tero estas donita al mi. Iru do, kaj faru disĉiplojn de ĉiuj nacioj, baptante ilin en la nomo de la Patro kaj de la Filo kaj de la Sankta Spirito, instruante ilin observi ĉion, kion mi ordonis al vi. Kaj jen mi estas kun vi ĉiam, ĝis la fino de la mondo. "

Rimarkoj kaj preĝoj