Dimanĉo, 31 oktobro 2021 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 12:28b-34.

Unu el la skribistoj venis al Jesuo kaj demandis lin: "Kiu estas la unua el ĉiuj ordonoj?" Jesuo respondis: "La unua estas jena: 'Aŭskultu, ho Izrael! La Eternulo, nia Dio, estas la sola Sinjoro! Vi amu la Eternulon, vian Dion, per via tuta koro, per via tuta animo, per via tuta menso kaj per via tuta forto. .' La dua estas jena: Amu vian proksimulon kiel vin mem. Ne ekzistas alia ordono pli granda ol ĉi tiuj." La skribisto diris al li: "Bone diris, instruisto; vi pravas diras: Li estas Unu kaj ne ekzistas alia ol li." Kaj "ami Lin per via tuta koro, per via tuta prudento, per via tuta forto, kaj ami vian proksimulon kiel vin mem" valoras pli ol ĉiuj bruloferoj kaj oferoj." Kaj Jesuo, vidante, ke li respondis kun prudento, diris al li:Vi ne estas malproksime de la regno de Dio. Kaj neniu kuraĝis fari al li pliajn demandojn.

Rimarkoj kaj preĝoj