Dimanĉo, 4 oktobro 2020: Libro de Jesaja 5: 1-7.

Lasu min nun kanti pri mia amiko, la kanto de mia amiko pri lia vinberejo. Mia amiko havis vinberejon sur fekunda montoflanko; Li ŝutis ĝin, purigis ĝin de ŝtonoj, kaj plantis la plej elektitajn rebojn; En ĝi li konstruis gardoturon, kaj elhakis vinpremilon. Poste li serĉis vinberrikolton, sed ĝi donis sovaĝajn vinberojn. Nun, loĝantoj de Jerusalem kaj viroj de Judujo, juĝu inter mi kaj mia vinberĝardeno: Kion pli mi povus fari por mia vinberejo, kion mi ne faris? Kial, kiam mi serĉis vinberrikolton, ĝi naskis sovaĝajn vinberojn? Nun mi sciigos al vi, kion mi intencas fari al mia vinberejo: Forprenu ĝian heĝon, donu ĝin al paŝtado, trarompu ĝian muron, lasu ĝin piedpremi! Jes, mi faros ĝin ruino: ĝi ne estos pritondata aŭ prirabita, sed kovrita de dornoj kaj dornoj; Mi ordonos al la nuboj ne pluvi sur ĝin. La vinberejo de la Eternulo Cebaot estas la domo de Izrael, kaj la viroj de Jehuda estas lia amata planto; Li serĉis juĝon, sed vidu, sangoverŝado! pro justeco, sed aŭskultu, la kriado!

Rimarkoj kaj preĝoj