Dimanĉo, 4 oktobro 2020: Psalmoj 80 (79): 9.12.13-14.15-16.19-20.

Vi elportis vinbertrunkon el Egiptujo; vi forpelis la naciojn kaj plantis ĝin. Ĝi etendis sian foliaron al la maro, siajn ŝosojn ĝis la rivero. Kial vi detruis la murojn, por ke ĉiuj preterirantoj deŝiru ĝiajn fruktojn? La apro de la arbaro nudigas la vinberarbon; la kampa besto manĝas ĝin. Denove, ho Eternulo Cebaot, rigardu malsupren de la ĉielo kaj vidu: zorgu pri ĉi tiu vinberarbo, Ankoraŭfoje, ho Eternulo Cebaot, rigardu de la ĉielo kaj vidu: Zorgu ĉi tiun vinberarbon, kaj protektu vian dekstran manon. plantis la homidon, kiun vi mem fortigis. Tiam ni ne plu foriros de vi; donu al ni novan vivon, kaj ni vokos vian nomon. Ho Eternulo Cebaot, redonu nin; Via vizaĝo lumu al ni, por ke ni estu savitaj.

Rimarkoj kaj preĝoj