Dimanĉo, 4 oktobro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 21: 33-43.

Jesuo diris al la ĉefpastroj kaj la plejaĝuloj de la popolo: "Aŭdu alian parabolon. Estis bienulo, kiu plantis vinberĝardenon, metis barilon ĉirkaŭ ĝi, fosis vinpremejon kaj konstruis turon. Tiam li luigis ĝin al luantoj kaj ekvojaĝis. Kiam alproksimiĝis la tempo, li sendis siajn servistojn al la luantoj por akiri siajn produktaĵojn. Sed la luantoj kaptis la servistojn kaj unu ili batis, alian ili mortigis, kaj trian ili ŝtonumis. Denove li sendis alian servistoj, pli multaj ol la unuaj, sed ili traktis ilin same. Finfine, li sendis sian filon al ili, pensante: "Ili respektos mian filon." Sed kiam la luantoj vidis la filon, ili diris unu al la alia: Ĉi tiu estas la heredonto. Venu, ni mortigu lin kaj akiru lian heredaĵon. Ili kaptis lin, elĵetis lin el la vinberejo kaj mortigis lin. Kion faros la posedanto de la vinberejo al tiuj luantoj kiam li venos? " Ili respondis al li: "Li mortigos tiujn mizerulojn kaj luos sian vinberejon al aliaj luantoj, kiuj donos al li la produktaĵojn en la taŭga tempo." Jesuo diris al ili: "Ĉu vi neniam legis en la Skriboj:" La ŝtono, kiun malŝatis la konstruantoj, fariĝis la bazŝtono; per la Sinjoro tio estas farita, kaj ĝi estas mirinda en niaj okuloj? Tial mi diras al vi: la regno de Dio estos forprenita de vi kaj donita al popolo, kiu produktos ĝiajn fruktojn.

Rimarkoj kaj preĝoj