Dimanĉo, 6 decembro 2020: Libro de Jesaja 40: 1-5.9-11.

Konsolu, konsolu Mian popolon, diras via Dio. Parolu tenere al Jerusalemo, kaj proklamu al ŝi, ke ŝia servo finiĝis, ŝia kulpo estas finita; Vere, ŝi ricevis el la mano de la Eternulo duoble pro ĉiuj siaj pekoj. Voĉo krias: En la dezerto preparu la vojon de la Eternulo! Faru rekte en la dezertejo aŭtovojon por nia Dio! Ĉiu valo pleniĝos, ĉiu monto kaj monteto malaltiĝos; La kruda tero fariĝos ebenaĵo, malglata lando, larĝa valo. Tiam montriĝos la gloro de la Eternulo, kaj la tuta homaro vidos ĝin kune; ĉar la buŝo de la Eternulo parolis. Supreniru sur altan monton, Cion, heroldo de feliĉa novaĵo; Kriu laŭte, Jerusalemo, heroldo de bonaj novaĵoj! Ne timu krii kaj diri al la urboj de Judujo: Jen via Dio! Jen venas kun potenco la Sinjoro, la Eternulo, kiu regas per sia forta brako; Jen lia rekompenco kun li, lia rekompenco antaŭ li. Kiel paŝtisto li paŝtas siajn ŝafojn; en siaj brakoj li kolektas la ŝafidojn, portante ilin en sia sino kaj kondukante la ŝafinojn zorge.

Rimarkoj kaj preĝoj