Dimanĉo, 6 junio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 14: 12-16.22-26.

En la unua tago de la Festo de macoj, kiam ili oferis la Paskan ŝafidon, la disĉiploj de Jesuo diris al li: "Kien vi volas, ke ni iru kaj pretigu por vi manĝi la Paskon?" Li sendis du el siaj disĉiploj, kaj diris al ili: "Iru en la urbon, kaj viro renkontos vin, portanta kruĉon da akvo. Sekvu lin. Kien ajn li eniros, diru al la domomastro: La Majstro diras:" Kie estas mia gastoĉambro, kie mi manĝos la Paskon kun miaj disĉiploj? "" Tiam li montros al vi grandan supran ĉambron meblitan kaj pretan. Faru la preparojn por ni tie. " Tiam la disĉiploj foriris, eniris en la urbon, kaj trovis ĝin, kiel li diris al ili; kaj ili pretigis la Paskon. Dum ili manĝis, li prenis panon, diris la benon, rompis ĝin kaj donis ĝin al ili, kaj diris: "Prenu ĝin; jen mia korpo." Poste li prenis tason, dankis kaj donis al ili, kaj ili ĉiuj trinkis el ĝi. Li diris al ili: "Ĉi tio estas mia sango de la interligo, kiu estos verŝita por multaj. Amen, mi diras al vi, mi ne trinkos denove la frukton de la vinberarbo ĝis la tago, kiam mi trinkos ĝin novan en la regno de Dio." Poste, kantinte himnon, ili eliris al la Oliva Monto.

Rimarkoj kaj preĝoj