Dimanĉo, 8 decembro 2019: Letero al la Romanoj 15: 4-9.

Fratoj kaj fratinoj: Ĉio, kio estis skribita antaŭe, estis skribita por nia instruo, por ke ni povu esperi pri la Skriboj. Ke la Dio de persistemo kaj instigo donu al vi pensi harmonie unu kun la alia, konforme al Kristo Jesuo, por ke per unu voĉo vi gloru la Dion kaj Patron de nia Sinjoro Jesuo Kristo. Bonvenu unu la alian, do, kiel Kristo bonvenigis vin, por la gloro de Dio. Ĉar mi diras, ke Kristo fariĝis ministro de la cirkumcido, por montri la verecon de Dio, por konfirmi la promesojn al la patriarkoj, sed por ke la nacianoj gloru Dion pro Lia kompatemo. Kiel estas skribite: "Tial mi laŭdos vin inter la nacianoj kaj kantos laŭdojn al via nomo."

Rimarkoj kaj preĝoj