Dimanĉo, 8 marto 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 17: 1-9.

Jesuo prenis Petron, Jakobon kaj Johanon, lian fraton, kaj kondukis ilin mem laŭtega monto. Kaj li estis transfigurita antaŭ ili; lia vizaĝo brilis kiel la suno kaj liaj vestoj fariĝis blankaj kiel malpezaj. Kaj Moseo kaj Elija aperis al ili, interparolante kun li. Kaj Petro diris al Jesuo responde: "Sinjoro, estas bone, ke ni estas ĉi tie. Se vi volas, mi faros ĉi tie tri tendojn, unu por vi, unu por Moseo, kaj unu por Elija." Dum li ankoraŭ parolis, jen brila nubo ĵetis ombron super ilin, tiam el la nubo venis voĉo, kiu diris: "Jen estas mia amata Filo, kun kiu mi plaĉas; aŭskultu lin." Aŭdinte tion, la disĉiploj falis prostrate kaj tre timis. Sed Jesuo venis kaj tuŝis ilin, dirante: "Leviĝu, kaj ne timu." Kaj kiam la disĉiploj levis la okulojn, ili vidis neniun alian krom Jesuon sole. Kiam ili malsupreniris de la monto, Jesuo admonis ilin, "Ne diru al li la vizion ĝis kiam la Filo de homo estos levita el la mortintoj."

Rimarkoj kaj preĝoj