Dimanĉo, 8 novembro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 25: 1-13.

Jesuo diris al siaj disĉiploj ĉi tiun parabolon: “La regno de la ĉielo estos kiel dek virgulinoj, kiuj prenis siajn lampojn kaj eliris renkonte al la fianĉo. Kvin el ili estis malsaĝaj kaj kvin saĝaj. La malsaĝuloj, kiam ili prenis siajn lampojn, ne kunportis oleon, sed la saĝuloj kunportis flakonojn da oleo kun siaj lampoj. Ĉar la novedzo longe prokrastiĝis, ili ĉiuj dormis kaj ekdormis. Noktomeze aŭdiĝis, 'Jen la fianĉo! Eliru renkonte al li! ' Tiam ĉiuj tiuj virgulinoj ekstaris kaj tajlis siajn lampojn. La malsaĝuloj diris al la saĝuloj: Donu al ni iom da via oleo, ĉar niaj lampoj estingiĝas. Sed la saĝuloj respondis: 'Ne, ĉar eble ne sufiĉos por ni kaj vi. Iru anstataŭ la komercistojn kaj aĉetu kelkajn por vi mem. ' Dum ili foriris por aĉeti ĝin, la fianĉo venis kaj tiuj, kiuj estis pretaj, iris kun li al la geedziĝa festo. Tiam la pordo estis ŝlosita. Poste la aliaj virgulinoj venis kaj diris: "Sinjoro, Sinjoro, malfermu la pordon por ni!" Sed li responde diris: Amen, mi diras al vi, ke mi vin ne konas. Tial vekiĝu, ĉar vi scias nek la tagon nek la horon. "

Rimarkoj kaj preĝoj