Dimanĉon, 16 februaron 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 5: 17-37.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Ne pensu, ke mi venis por abolicii la leĝon aŭ la profetojn. Mi venis ne por aboli, sed por plenumi. Amen, mi diras al vi, ĝis la ĉielo kaj la tero forpasos, ne la plej malgranda letero aŭ la plej malgranda parto de letero pasos de la leĝo, ĝis ĉiuj okazos. Tial, kiu rompas unu el la plej malgrandaj el ĉi tiuj ordonoj kaj instruas aliajn fari tion, tiu estos nomata la plej malgranda en la regno de la ĉielo. kaj instruas, ke ĉi tiuj ordonoj estos nomataj plej grandaj en la regno de la ĉielo. " Mi diras al vi, krom se via justeco superas tiun de la skribistoj kaj Fariseoj, vi ne eniros en la regnon de la ĉielo. Vi aŭdis, ke estis dirite al viaj prapatroj: Vi ne mortigos; kaj kiu mortigos, tiu povos juĝi ĝin. Sed mi diras al vi, kiu koleras kontraŭ sia frato estos respondeca al juĝo, kaj tiu, kiu diros al sia frato, 'Raqa', respondos al la Sanedrino, kaj tiu, kiu diros: 'Vi stultulo', estos kapabla je fajro. Geŝno. Tial, se vi alportas vian donacon al la altaro, kaj tie rememoras, ke via frato havas ion kontraŭ vi, lasu vian donacon tie ĉe la altaro, iru unue kaj repaciĝu kun via frato, kaj venu kaj ofertu vian donacon. Ekloĝu kun via kontraŭulo rapide dum la vojo al kortumo kun li. Alie via kontraŭulo transdonos vin al la juĝisto, kaj la juĝisto transdonos vin al la gardisto, kaj vi estos ĵetita en malliberejon. Amen, mi diras al vi, vi ne estos liberigita ĝis vi ne pagos la lastan centonon. "Vi aŭdis, ke estas dirite, 'Vi ne adultos.' Sed mi diras al vi, ĉiuj, kiuj rigardas virinon kun volupto, jam adultis kun ŝi en sia koro. Se via dekstra okulo kaŭzas vin peki, elŝiru ĝin kaj forĵetu ĝin. Estas pli bone por vi perdi unu el Viaj membroj ol igi vian tutan korpon ĵetita en Gehenan. Kaj se via dekstra mano pekigas vin, dishaku ĝin kaj forĵetu ĝin. Pli bone estas por vi perdi unu el viaj membroj, ol iri vian tutan korpon en Gehenan. . Ankaŭ oni diris, "Kiu eksedziĝas kun sia edzino, tiu devas doni al ŝi fakturon de eksedziĝo." Sed mi diras al vi, kiu eksedziĝas kun sia edzino (krom se la geedzeco estas kontraŭleĝa) kaŭzas, ke ŝi adultas, kaj kiu edziniĝas al eksedzino, li adultas. " Denove vi aŭdis, ke estis dirite al viaj prapatroj: Ne premu ĵuron, sed bonigu la Eternulon ĉion, kion vi promesas. Sed mi diras al vi, tute ne ĵuru; ne per la ĉielo, ĉar ĝi estas trono de Dio; nek per la tero, ĉar ĝi estas lia benketo; nek de Jerusalem, ĉar ĝi estas la urbo de la granda Reĝo. Ne ĵuru per via kapo, ĉar vi ne povas fari unu solan hararon blanka aŭ nigra. Via "Jes" signifu "Jes", kaj via "Ne" signifu "Ne." Io pli estas de la malbonulo. "

Rimarkoj kaj preĝoj