Dimanĉon, 5an de januaro 2020: Psalmoj 72 (71): 1-2.7-8.10-11.12-13.

Ho Dio, per Via juĝo dotu la reĝon, kaj per via justeco, la filon de la reĝo; Li regos viajn homojn kun justeco kaj viajn suferantojn per juĝo. Justeco floregos en liaj tagoj kaj profunda paco ĝis la luno ne plu estos. Li regu de maro al maro, kaj de la Rivero ĝis la randoj de la tero. La reĝoj de Tarŝiŝ kaj la Insuloj donos donacojn; La reĝoj de Arabujo kaj Seba alportos tributon. Ĉiuj reĝoj faros al li omaĝon, ĉiuj nacioj servos al li. Ĉar li savos mizerulon, kiam li krias, Kaj malfeliĉulon, kiam li havas neniun, kiu helpos lin. Li kompatos malfortulojn kaj senhavulojn; La vivon al malriĉuloj li ŝparos.

Rimarkoj kaj preĝoj