Lundo, 19 aprilo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 6: 22-29.

[Post kiam Jesuo nutris la kvin mil virojn, liaj disĉiploj vidis lin marŝi sur la maro.] La sekvan tagon, la homamaso, kiu restis trans la maro, vidis, ke estis nur unu boato tie, kaj ke Jesuo ne iris kun sia disĉiploj en la boato, sed nur liaj disĉiploj foriris. Aliaj boatoj venis de Tiberias proksime …

Sabato, 17 aprilo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 6: 16-21.

Kiam vesperiĝis, la disĉiploj de Jesuo malsupreniris al la maro, enŝipiĝis kaj transiris la maron al Kapernaum. Jam mallumiĝis, kaj Jesuo ankoraŭ ne venis al ili. La maro ekscitiĝis, ĉar blovis forta vento. Reminte ĉirkaŭ tri aŭ kvar mejlojn, ili vidis Jesuon marŝantan sur la maro kaj alproksimiĝantan al la boato, kaj ili komencis timi. …

Vendredo, 16 aprilo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 6: 1-15.

Jesuo iris trans la Galilean Maron. Granda homamaso sekvis lin, ĉar ili vidis la signojn, kiujn li faris ĉe la malsanuloj. Jesuo supreniris sur la monton, kaj tie li sidiĝis kun siaj disĉiploj. La juda festo de Pasko estis proksima. Kiam Jesuo levis la okulojn kaj vidis, ke granda homamaso venas al li, li diris …

Thursdayaŭdo, 15 aprilo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 3: 31-36.

Kiu venas de supre, estas ĉefe. Tiu, kiu estas de la tero, estas surtera kaj parolas pri surteraj aferoj. Sed tiu, kiu venas el la ĉielo, estas super ĉio. Li atestas tion, kion li vidis kaj aŭdis, sed neniu akceptas lian ateston. Kiu akceptas sian ateston, tiu atestas, ke Dio estas fidinda. Ĉar tiu, kiun …