Dimanĉo, 17 januaro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 1: 35-42.

Johano staris kun du el siaj disĉiploj, kaj dum li vidis Jesuon preterpasi, li diris: "Jen la Ŝafido de Dio." La du disĉiploj aŭdis, kion li diris, kaj sekvis Jesuon. Jesuo turnis sin kaj vidis ilin sekvi lin, kaj diris al ili: "Kion vi serĉas?" Ili diris al li: "Rabeno" (kiu tradukis signifas Instruisto), "kie […]

Sabato, 9 januaro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 3: 22-30.

Jesuo kaj liaj disĉiploj iris en la regionon de Judujo, kie li pasigis iom da tempo kun ili baptante. Johano ankaŭ baptis en Aenon proksime de Salim, ĉar estis multe da akvo tie, kaj homoj venis por esti baptitaj, ĉar Johano ankoraŭ ne estis malliberigita. Nun ekestis disputo inter la disĉiploj de Johano kaj judo […]

Mardo, 5 januaro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 1: 43-51.

Jesuo decidis iri al Galileo, kaj li trovis Filipon. Kaj Jesuo diris al li: "Sekvu min." Filipo estis el Betsaida, la urbo Andreo kaj Petro. Filipo trovis Natanaelon kaj diris al li: "Ni trovis tiun, pri kiu Moseo skribis en la leĝo, kaj ankaŭ la profetojn, Jesuon, filon de Jozef, el Nazareto." Sed Natanael diris […]

Lundo, 4 januaro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 1: 35-42.

Johano staris kun du el siaj disĉiploj, kaj dum li vidis Jesuon preterpasi, li diris: "Jen la Ŝafido de Dio." La du disĉiploj aŭdis, kion li diris, kaj sekvis Jesuon. Jesuo turnis sin kaj vidis ilin sekvi lin, kaj diris al ili: "Kion vi serĉas?" Ili diris al li: "Rabeno" (kiu tradukis signifas Instruisto), "kie […]