Dimanĉo, 16 januaro 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 2:1-11.

Estis geedziĝo en Kana Galilea, kaj tie estis la patrino de Jesuo. Jesuo kaj liaj disĉiploj ankaŭ estis invititaj al la geedziĝo. Kiam la vino mankis, la patrino de Jesuo diris al li: "Ili ne havas vinon." (Kaj) Jesuo diris al ŝi: "Virino, kiel influas min via zorgo? Mia horo ankoraŭ ne venis." Lia patrino …

Sabato, 8 januaro 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 3:22-30.

Jesuo kaj liaj disĉiploj iris en la regionon de Judujo, kie li pasigis iom da tempo kun ili baptante. Ankaŭ Johano estis baptanta en Enon apud Salim, ĉar tie estis multe da akvo, kaj homoj venis por esti baptitaj, ĉar Johano ankoraŭ ne estis malliberigita. Nun estiĝis disputo inter la disĉiploj de Johano kaj Judo …

Merkredo, 5 januaro 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 1,43-51.

Jesuo decidis iri Galileon, kaj li trovis Filipon. Kaj Jesuo diris al li:Sekvu min. Kaj Filipo estis el Betsaida, la urbo de Andreo kaj Petro. Filipo trovis Natanaelon kaj diris al li: Ni trovis tiun, pri kiu Moseo skribis en la leĝo, kaj ankaŭ la profetojn, Jesuon, filon de Jozef, el Nazaret. Sed Natanael diris …

Mardo, 4 januaro 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 1:35-42.

Johano staris kun du el siaj disĉiploj, kaj dum li rigardis Jesuon preterpasantan, li diris: "Jen la Ŝafido de Dio." La du disĉiploj aŭdis tion, kion li diris, kaj sekvis Jesuon. Jesuo sin turnis kaj vidis, ke ili sekvas lin, kaj diris al ili:Kion vi serĉas? Ili diris al li: "Rabeno" (kiu tradukite signifas Majstro), …