Dimanĉo, 21 novembro 2021 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 18:33b-37.

Pilato do reiris en la pretorion, kaj alvokis Jesuon, kaj diris al li:CXu vi estas la Regxo de la Judoj? Jesuo respondis: "Ĉu vi mem diras tion aŭ ĉu aliaj diris al vi pri mi?" Pilato respondis: "Mi ne estas Judo, ĉu? Via propra nacio kaj la ĉefpastroj transdonis vin al mi. Kion vi faris?" …

Mardo, 9 novembro 2021 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 2:13-22.

Ĉar la Pasko de la Judoj estis proksima, Jesuo supreniris al Jerusalem. Li trovis en la temploregiono tiujn, kiuj vendis bovojn, ŝafon kaj kolombojn, kaj ankaŭ la monŝanĝistojn sidantajn tie. Li faris vipon el ŝnuroj kaj forpelis ĉiujn el la templo, kun la ŝafoj kaj bovoj, kaj disverŝis la monerojn de la monŝanĝistoj kaj renversis …

Merkredo, 29 septembro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 1: 47-51.

Jesuo vidis Natanaelon alproksimiĝi al li, kaj diris pri li: "Jen vera infano de Izrael; en li ne ekzistas ruzeco." Natanael diris al li: "Kiel vi konas min?" Jesuo respondis kaj diris al li: "Antaŭ ol Filipo vokis vin, mi vidis vin sub la figarbo." Natanael respondis al li: "Rabeno, vi estas la Filo de …

Merkredo, 15 septembro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 19: 25-27.

Staris apud la kruco de Jesuo lia patrino kaj la fratino de lia patrino, Maria la edzino de Clopas, kaj Maria Magdalena. Kiam Jesuo vidis tie sian patrinon kaj la disĉiplon, kiun li amis, li diris al sia patrino: "Virino, jen via filo." Tiam li diris al la disĉiplo: "Jen via patrino." Kaj de post …