Merkredo, 15 septembro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 19: 25-27.

Staris apud la kruco de Jesuo lia patrino kaj la fratino de lia patrino, Maria la edzino de Clopas, kaj Maria Magdalena. Kiam Jesuo vidis tie sian patrinon kaj la disĉiplon, kiun li amis, li diris al sia patrino: "Virino, jen via filo." Tiam li diris al la disĉiplo: "Jen via patrino." Kaj de post …

Mardo, 14 septembro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 3: 13-17.

Jesuo diris al Nikodemo: "Neniu supreniris al la ĉielo krom tiu, kiu malsupreniris de la ĉielo, la Filo de homo. Kaj same kiel Moseo levis la serpenton en la dezerto, tiel devas esti la Filo de homo levita, por ke ĉiuj, kiuj kredas al li, havu eternan vivon. " Ĉar Dio tiel amis la mondon, …

Mardo, 24 aŭgusto 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 1: 45-51.

Filipo trovis Natanaelon kaj diris al li: "Ni trovis tiun, pri kiu Moseo skribis en la leĝo, kaj ankaŭ la profetojn, Jesuon, filon de Jozef, el Nazareto." Sed Natanael diris al li: "Ĉu io bona povas veni de Nazareto?" Filipo diris al li: "Venu kaj vidu." Jesuo vidis Natanaelon alproksimiĝi al li kaj diris pri …

Dimanĉo, 22 aŭgusto 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 6: 60-69.

Multaj el la disĉiploj de Jesuo, kiuj aŭskultis, diris: "Ĉi tiu diro estas malfacila; kiu povas ĝin akcepti?" Ĉar Jesuo sciis, ke liaj disĉiploj murmuras pri tio, li diris al ili: "Ĉu tio ŝokas vin? Kaj se vi vidus la Filon de homo supreniranta tien, kie li antaŭe estis? La spirito donas vivon, dum la …