Thursdayaŭdo, 8 aprilo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 24: 35-48.

La disĉiploj de Jesuo rakontis, kio okazis laŭ la vojo, kaj kiel Jesuo estis konata al ili en la disrompado de pano. Dum ili ankoraŭ parolis pri tio, li staris meze de ili, kaj diris al ili: "Paco al vi." Sed ili konsterniĝis kaj teruris kaj pensis, ke ili vidas fantomon. Tiam li diris al …

Merkredon, la 7an de aprilo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 24: 13-35.

Tiun saman tagon, la unuan tagon de la semajno, du el la disĉiploj de Jesuo iris al vilaĝo sep mejlojn de Jerusalemo nomata Emaus, kaj ili interparolis pri ĉiuj okazintaĵoj. Kaj okazis, ke dum ili interparolis kaj diskutis, Jesuo mem alproksimiĝis kaj marŝis kun ili, sed iliaj okuloj malhelpis lin rekoni. Li demandis ilin, "Kion …

Thursdayaŭdo, 25 marto 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 1: 26-38.

En la sesa monato, la anĝelo Gabrielo estis sendita de Dio al urbo Galilea nomata Nazareto, al virgulino fianĉigita al viro nomata Jozefo, el la domo de David, kaj la virgulino nomiĝis Maria. Kaj veninte al ŝi, li diris: "Saluton, plena de graco! La Sinjoro estas kun vi." Sed ŝi tre maltrankviliĝis pro la diritaĵo …

Sabato, 13 marto 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 18: 9-14.

Jesuo adresis ĉi tiun parabolon al tiuj, kiuj estis konvinkitaj pri sia propra justeco kaj malestimis ĉiujn aliajn. "Du homoj supreniris al la templo por preĝi; unu estis Fariseo kaj la alia estis impostisto. La Fariseo alprenis sian postenon kaj parolis ĉi tiun preĝon al si mem, 'Dio, mi dankas vin, ke mi ne similas …