Lundo, 20 septembro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 8: 16-18.

Jesuo diris al la homamaso: "Neniu, kiu ekbruligas lampon, kaŝas ĝin per vazo aŭ metas ĝin sub liton; prefere li metas ĝin sur lampingon, por ke tiuj, kiuj eniras, vidos la lumon. Ĉar nenio kaŝita volas ne fariĝu videbla, kaj nenio sekreta, kiu ne scios kaj ekaperos. Zorgu do, kiel vi aŭdas. Al iu ajn, …

Sabato, 18 septembro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 8: 4-15.

Kiam kolektiĝis granda homamaso, kun homoj el unu urbo post alia vojaĝante al Jesuo, li parolis en parabolo. Semisto eliris por semi sian semon. Kaj dum li semis, iuj semoj falis sur la vojon kaj estis piedpremitaj, kaj la birdoj de la ĉielo formanĝis ĝin. Iu semo falis sur rokan teron, kaj kiam ĝi kreskis, …

Vendredo, 17 septembro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 8: 1-3.

Jesuo vojaĝis de unu urbo kaj vilaĝo al alia, predikante kaj proklamante la bonajn novaĵojn de la Regno de Dio. Akompanis lin la dek du kaj iuj virinoj kuracitaj de malbonaj spiritoj kaj malfortaĵoj, Maria, nomata Magdalena, de kiu eliris sep demonoj, Johana, la edzino de la administranto de Herodo Chuza, Susanna, kaj multaj aliaj, …

Thursdayaŭdo, 16 septembro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 7: 36-50.

Fariseo invitis Jesuon vespermanĝi kun li, kaj li eniris la domon de la Fariseo kaj kuŝiĝis. Nun estis pekulino en la urbo, kiu eksciis, ke li manĝas en la domo de la Fariseo. Alportante alabastran flakonon da ŝmiraĵo, ŝi staris malantaŭ li ĉe liaj piedoj plorante kaj komencis bani liajn piedojn per siaj larmoj. Poste …