Mardo, 26 januaro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 10: 1-9.

La Sinjoro Jesuo nomumis sepdek du aliajn, kiujn li sendis antaŭ si duope al ĉiu urbo kaj loko, kiun li intencis viziti. Li diris al ili: "La rikolto estas abunda, sed malmultaj laboristoj; do petu la mastron de la rikolto, ke li sendu laboristojn por sia rikolto. Iru vian vojon; jen mi sendas vin kiel […]

Vendredo, 8 januaro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 5: 12-16.

Okazis, ke estis viro plena de lepro en unu el la urboj, kie Jesuo estis; kaj vidinte Jesuon, li falis teren, petegis lin, kaj diris: Sinjoro, se vi volas, vi povas purigi min. Jesuo etendis sian manon, tuŝis lin, kaj diris: "Mi volas; estu pura." Kaj la lepro tuj forlasis lin. Tiam li ordonis al […]

Thursdayaŭdo, 7 januaro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 4: 14-22.

Jesuo revenis al Galileo en la potenco de la Spirito, kaj novaĵoj pri li disvastiĝis tra la tuta regiono. Li instruis en iliaj sinagogoj kaj estis laŭdata de ĉiuj. Li venis al Nazareto, kie li kreskis, kaj laŭ sia kutimo iris en la sinagogon en la sabata tago. Li ekstaris por legi kaj ricevis manlibron […]

Vendredo, 1 januaro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 2: 16-21.

La paŝtistoj rapidis al Betlehememo kaj trovis Maria kaj Jozefon, kaj la infaneton kuŝantan en la staltrogo. Vidinte tion, ili sciigis la mesaĝon, kiu estis dirita al ili pri ĉi tiu infano. Ĉiuj, kiuj aŭdis ĝin, miris pri tio, kion rakontis al ili la paŝtistoj. Kaj Maria konservis ĉiujn ĉi aferojn, pripensante ilin en sia […]