Mardo, 1-a de marto 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 10:28-31.

Petro komencis diri al Jesuo: "Ni forlasis ĉion kaj sekvis vin." Jesuo diris: "Amen, mi diras al vi, ekzistas neniu, kiu forlasis domon aŭ fratojn aŭ fratinojn aŭ patrinon aŭ patron aŭ infanojn aŭ terenojn pro mi kaj pro la evangelio, kiu ne ricevos centoble pli. nun en ĉi tiu nuna epoko: domoj kaj fratoj …

Lundo, 28 februaro 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 10,17-27.

Dum Jesuo ekvojaĝis, iu alkuris, genuiĝis antaŭ li, kaj demandis lin: Bona instruisto, kion mi devas fari, por heredi la eternan vivon? Jesuo respondis al li: "Kial vi nomas min bona? Neniu estas bona krom Dio sola. Vi scias la ordonojn: 'Ne mortigu; ne adultu; ne ŝtelu; ne atu malveran ateston; vi; ne trompu; honoru …

Sabato, 26 februaro 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 10:13-16.

Homoj alportis infanojn al Jesuo, por ke li tuŝu ilin, sed la disĉiploj admonis ilin. Vidinte tion, Jesuo indignis kaj diris al ili:Lasu la infanojn veni al mi; ne malhelpu ilin, ĉar la regno de Dio apartenas al tiaj. Amen, mi diras al vi, kiu ne akceptas la regnon de; Dio kiel infano ne eniros …

Vendredo, 25 februaro 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 10,1-12.

Jesuo venis en la distrikton de Judujo kaj trans Jordanon. Denove amasiĝis ĉirkaŭ li kaj, kiel estis lia kutimo, li denove instruis ilin. La Fariseoj alproksimiĝis, kaj demandis: Ĉu estas permesate al edzo eksedzi de sia edzino? Ili provis lin. Kaj li respondis al ili:Kion Moseo ordonis al vi? Ili respondis: "Moseo permesis al li …