Sabato, 29 aŭgusto 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 6: 17-29.

Herodo estis kiu arestis Johanon kaj ligis lin en malliberejo pro Herodias, la edzino de sia frato Filipo, kun kiu li edziĝis. Johano diris al Herodo: "Ne decas, ke vi havu la edzinon de via frato." Herodias malbonigis kontraŭ li kaj volis mortigi lin, sed ne povis fari ĝin. Herodo timis Johanon, sciante lin esti […]

Sabato, 6 junio 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 12: 38-44.

Dum sia instruado Jesuo diris, "Gardu vin de la skribistoj, kiuj ŝatas ĉirkaŭiri longajn robojn kaj akcepti salutojn sur la placoj, sidlokoj en sinagogoj, kaj honorariojn ĉe bankedoj. Ili formanĝas la domojn de vidvinoj kaj , kiel preteksto, recitu longajn preĝojn. Ili ricevos tre severan kondamnon. " Li sidiĝis kontraŭ la trezorejo kaj observis, kiel […]

Vendredo, 5 junio 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 12: 35-37.

Dum Jesuo instruis en la templo, li diris, "Kiel la skribistoj asertas, ke la Mesio estas la filo de David? David mem, inspirita de la sankta Spirito, diris: 'La Sinjoro diris al mia sinjoro," Sidu dekstre de mi mano ĝis mi metos viajn malamikojn sub viajn piedojn. "" David mem nomas lin "sinjoro"; do kiel […]

Aŭde, 4 junio 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 12: 28-34.

Unu el la skribistoj venis al Jesuo kaj demandis lin, "Kiu estas la unua el ĉiuj ordonoj?" Jesuo respondis: "La unua estas ĉi tio: 'Aŭskultu, ho Izrael! La Sinjoro, nia Dio, estas Sinjoro sola! Vi amas la Sinjoron, vian Dion, per via tuta koro, per via tuta animo, kaj per via tuta menso, kaj per […]