Ĵaŭdo, 24 februaro 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 9,41-50.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: «Ĉiu, kiu donas al vi tason da akvo por trinki, ĉar vi apartenas al Kristo, vere, mi diras al vi, ne perdos sian rekompencon. Kiu pekigas unu el ĉi tiuj etuloj, kiuj kredas (al mi), estus pli bone por li, se oni metis grandan muelŝtonon ĉirkaŭ lian kolon kaj li …

Merkredo, 23 februaro 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 9,38-40.

Johano diris al Jesuo: "Majstro, ni vidis iun elpelantan demonojn en via nomo, kaj ni klopodis malhelpi lin, ĉar li ne sekvas nin." Jesuo respondis: "Ne malhelpu lin; neniu, kiu faras potencan faron en mia nomo, povas samtempe paroli malbone pri mi. Ĉar kiu ne estas kontraŭ ni, tiu estas por ni.

Lundo, 21 februaro 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 9,14-29.

Kiam Jesuo malsupreniris de la monto kun Petro, Jakobo, Johano kaj alproksimiĝis al la aliaj disĉiploj, ili vidis grandan homamason ĉirkaŭ ili kaj skribistojn kverelante kun ili. Tuj ekvidinte lin, la tuta homamaso estis tute mirigita. Ili alkuris al li kaj salutis lin. Li demandis ilin: "Pri kio vi diskutas kun ili?" Iu el la …

Sabato, 19 februaro 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 9,2-13.

Jesuo prenis Petron, Jakobon kaj Johanon kaj kondukis ilin aparte sur altan monton aparte. Kaj li aliformiĝis antaŭ ili, kaj liaj vestoj fariĝis brile blankaj, kiaj neniu fululo sur la tero povus ilin blankigi. Tiam aperis al ili Elija kune kun Moseo, kaj ili interparolis kun Jesuo. Tiam Petro diris al Jesuo responde: "Rabeno, estas …