Vendredo, 18 februaro 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 8:34-38.9:1.

Jesuo alvokis la homamason kun siaj disĉiploj kaj diris al ili: «Kiu volas veni post mi, tiu abnegaciu sin, levu sian krucon kaj sekvu min. Ĉar kiu volos savi sian vivon, tiu ĝin perdos, sed kiu perdos sian vivon pro mi kaj pro la evangelio, tiu ĝin savos." Kian profiton oni havas por gajni la …

Ĵaŭdo, 17 februaro 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 8,27-33.

Jesuo kaj liaj disĉiploj ekiris al la vilaĝoj de Cezarea Filipo. Survoje li demandis siajn disĉiplojn: "Kiu diras la homoj, ke mi estas?" Ili respondis:Johano la Baptisto, aliaj Elija, aliaj unu el la profetoj. Kaj li demandis ilin: "Sed kiu vi diras, ke mi estas?" Petro respondis al li:Vi estas la Mesio. Tiam li avertis …

Merkredo, 16 februaro 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 8,22-26.

Kiam Jesuo kaj liaj disĉiploj alvenis al Betsaida, homoj alportis al li blindulon kaj petegis Jesuon, ke li tuŝu lin. Li prenis la blindulon je la mano kaj kondukis lin ekster la vilaĝon. Metante kraĉaĵon sur la okulojn, li metis la manojn sur lin kaj demandis: "Ĉu vi vidas ion?" Rigardante supren li respondis: "Mi …

Mardo, 15 februaro 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 8,14-21.

La disĉiploj forgesis alporti panon, kaj ili havis kun si nur unu panon en la boato. Li ordonis al ili: "Atentu, gardu vin kontraŭ la fermentaĵo de la Fariseoj kaj la fermentaĵo de Herodo." Ili konkludis inter si, ke tio estas ĉar ili ne havas panon. Kiam li eksciis tion, li diris al ili: "Kial …