Lundo, 14 februaro 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 8,11-13.

La Fariseoj venis kaj komencis disputi kun Jesuo, serĉante de li signon el la ĉielo por provi lin. Li ĝemis el la profundo de sia spirito, kaj diris: "Kial ĉi tiu generacio serĉas signon? Amen, mi diras al vi, neniu signo estos donita al ĉi tiu generacio." Tiam li forlasis ilin, denove eniris la boaton …

Sabato, 12 februaro 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 8,1-10.

En tiuj tagoj, kiam estis denove granda homamaso sen io por manĝi, Jesuo alvokis la disĉiplojn, kaj diris: Mia koro kortusxas pro la homamaso, ĉar ili estas kun mi jam de tri tagoj kaj havas nenion por manĝi. Se mi forsendos ilin malsataj al iliaj hejmoj, ili falos sur la vojo, kaj kelkaj el ili …

Vendredo, 11 februaro 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 7,31-37.

Jesuo forlasis la distrikton Tiro kaj iris tra Cidon al la Galilea Maro, en la distrikton Dekapolis. Kaj oni venigis al li surdulon, kiu havis parolmalfacilon, kaj petegis lin, ke li metu la manon sur lin. Li forprenis lin sola for de la homamaso. Li metis sian fingron en la orelojn de la viro kaj …

Ĵaŭdo, 10 februaro 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 7,24-30.

Jesuo iris al la distrikto de Tiro. Li eniris domon kaj volis ke neniu sciu pri tio, sed li ne povis eviti rimarkon. Baldaŭ virino, kies filino havis malpuran spiriton, aŭdis pri li. Ŝi venis kaj falis antaŭ liajn piedojn. La virino estis Greko, Sirofenicianino denaske, kaj ŝi petegis lin, ke li forpelu la demonon …