Ĵaŭdo, 11 novembro 2021 : Libro de Saĝeco 7:22-30.8:1.

En Saĝo estas spirito inteligenta, sankta, unika, Multobla, subtila, lerta, klara, nemakula, certa, Ne malboniga, amanta la bonon, fervora, senbara, bonfara, bonkora, Firma, sekura, trankvila, ĉiopova, ĉio- vidante, Kaj trapenetrante ĉiujn Spiritojn, kvankam ili estas inteligentaj, puraj kaj tre subtilaj. Ĉar la Saĝo estas movebla preter ĉia moviĝo, kaj ŝi penetras kaj trapenetras ĉion pro sia pureco. Ĉar ŝi estas aŭro de la potenco de Dio kaj pura elfluo de la gloro de la Ĉiopova; tial nenio, kio estas malpurigita, eniras en ŝin. Ĉar ŝi estas la brilego de eterna lumo, la senmakula spegulo de la potenco de Dio, la bildo de lia boneco. Kaj ŝi, kiu estas unu, povas ĉion fari, kaj ĉion renovigas, dum ŝi mem perfortas; Kaj irante en sanktajn animojn de aĝo al aĝo, ŝi naskas amikojn de Dio kaj profetojn. Ĉar estas nenio, kiun Dio amas, ĉu ne tiu, kiu loĝas kun Saĝo. Ĉar ŝi estas pli bela ol la suno kaj superas ĉiun stelaron. Kompare kun lumo, ŝi havas prioritaton; ĉar tio, ja, nokto anstataŭas, sed malvirteco ne superregas la Saĝon. Efektive, ŝi atingas de fino ĝis fino potence kaj regas ĉion bone.

Rimarkoj kaj preĝoj