Ĵaŭdo, 18 novembro 2021 : Psalmoj 50(49):1-2.5-6.14-15.

Dio, la Eternulo, parolis kaj vokis la teron, de la leviĝo de la suno ĝis ĝia subiro. El Cion, perfekta en beleco, Dio brilas. "Kunvenigu antaŭ mi miajn fidelulojn, kiuj faris kun mi interligon per ofero." Tiuj, kiuj faris kun mi interligon per ofero." Kaj la ĉielo proklamas Lian justecon; ĉar Dio mem estas la juĝisto. "Oferu al Dio laŭdon kiel vian oferon kaj plenumu viajn promesojn al la Plejaltulo. Tiam voku Min en la tempo de mizero; Mi vin savos, kaj vi min gloros.

Rimarkoj kaj preĝoj