Ĵaŭdo, 2 decembro 2021 : Libro de Jesaja 26:1-6.

En tiu tago oni kantos ĉi tiun kanton en la lando Juda:Fortika urbo ni havas; Li starigas muregojn kaj remparojn, por protekti nin; Malfermu la pordegojn, por ke eniru nacion justan, fidantan. nacion de firma celo vi konservas en paco; en paco, pro sia fido al vi." Fidu la Eternulon eterne! Ĉar la Eternulo estas Roko eterna. Li humiligas la altajxojn, Kaj la altan urbon Li faligas; Li faligas ĝin sur la teron, ebenigas ĝin per la polvo. Ĝi estas piedpremata de senhavuloj, de la paŝoj de malriĉuloj.

Rimarkoj kaj preĝoj