Ĵaŭdo, 25 novembro 2021 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 21:20-28.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: “Kiam vi vidos Jerusalemon ĉirkaŭita de armeoj, sciu, ke ĝia dezerto alproksimiĝas. Tiam tiuj en Judujo devas forkuri al la montoj. Tiuj en la urbo savu el ĝi, kaj tiuj en la kamparo ne eniru en la urbon, ĉar ĉi tiuj tagoj estas la tempo de puno, kiam plenumiĝos ĉiuj Skriboj. Ve al gravedulinoj kaj nutristinoj en tiuj tagoj, ĉar terura malfeliĉo venos sur la teron kaj kolera juĝo sur ĉi tiun popolon. Ili falos de glavo kaj estos kaptitaj al ĉiuj nacianoj; kaj Jerusalem estos piedpremita de la nacianoj, ĝis la tempo de la nacianoj estos plenumitaj. Estos signoj en la suno, la luno kaj la steloj, kaj sur la tero la nacioj estos konsternitaj, konfuzitaj de la bruado de la maro kaj de la ondoj. Homoj mortos pro timo antaŭ tio, kio venos sur la mondon, ĉar la potencoj de la ĉielo skuiĝos. Kaj tiam ili vidos la Filon de homo venantan en nubo kun potenco kaj granda gloro. Sed kiam ĉi tiuj signoj komencos okazi, staru rekte kaj levu viajn kapojn, ĉar via elaĉeto estas proksima."

Rimarkoj kaj preĝoj